CÔNG NGHỆ

Quyết không thỏa hiệp, kiên trì để bảo đảm sự toàn mỹ của sản phẩm. Nhằm theo đuổi một sự cân bằng lý tưởng, không ngừng theo đuổi đặc tính tinh xảo, nhẹ nhàng, bền bỉ.
Nhỏ gọn, nhẹ, mạnh mẽ . Sử dụng động lực học thiết kế lúm đồng tiền trên vợt,
Ứng dụng nguyên lý của động lực học kết hợp với sự sáng tạo và tỉ mỉ trong thiết kế đã tạo ra sự kết tinh giữa trọng lượng và cân bằng, chính là công nghệ và chuyên nghiệp được phát huy đến cực điểm.


图片

图片